Rok 2012 Rokiem Turystyki Rowerowej w PTTK

Miło nam poinformować, że Zarząd Główny PTTK zdecydował, iż nadchodzący rok 2012, będzie Rokiem Turystyki Rowerowej.

Poniżej zamieszczamy stosowną uchwałę. Postaramy się zamieszczać informacje związane z inicjatywami skierowanymi do dzieci i młodzieży.

Ze względu na:
- rolę jaką odgrywa turystyka rowerowa, jako aktywna forma spędzania czasu wolnego
- systematyczny rozwój sieci znakowanych szlaków rowerowych,
- przypadający w roku 2012 jubileusz 60-lecia działalności Komisji Turystyki Kolarskiej

Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, swą uchwałą nr 209/XVII/2011 z 26 lutego 2011 r. ustanowił rok 2012 Rokiem Turystyki Rowerowej w PTTK.

Regulamin Jubileuszowej Odznaki "60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK"

 

 

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane