o Radzie

Rada Programowa do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.
Czym jest, co robi, jak funkcjonuje.

Niniejsza strona funkcjonuje pod patronatem Rady, jej członkowie są również autorami niektórych artykułów.

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XVIII kadencji władz PTTK

Skład Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK XVIII kadencji (na lata 2013-2016)

Marek Bogusz - przewodniczący
Weronika Smolarkiewicz-Lendzion  - wiceprzewodnicząca
Mirosław Mazur  - sekretarz
Franciszek Dendewicz
Irena Janas
Łukasz Kuczmarz
Marian Kurzyna
Marcin Nowacki
Danuta Sosnowska 

Uchwałą nr 160/XVIII/2015, Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. dokonano zmian w składzie Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK .

W miejsce Kol. Ireny Janas i Kol. Łukasza Kuczmarza powołano Kol. Janusza Mazurka i Kol. Kamila Zimnickiego.

O Radzie

czytaj więcej: O Radzie

Sylwetki członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK XVII kadencji władz PTTK

Przedstawiamy sylwetki członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w XVII kadencji władz PTTK

czytaj więcej: Sylwetki członków Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK XVII kadencji...

Odznaka Śladami Koziołka Matołka