o konkursie

Lista laureatów Konkursów Krasomówczych z lat 1976-2010

Prezentujemy wykaz wszystkich dotychczasowych laureatów:

  • Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i Młodzieży Gimnazjalnej, z finałem w Legnicy

  • Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczy Młodzieży Szkół Średnich, z finałem w Golubiu-Dobrzyniu

Konkursy dla młodzieży organizowane są już blisko 40 lat. W tym czasie startowało w nich tysiące uczestników. Lista obejmuje ponad 70 laureatów z lat 1976-2010. Wielu z laureatów to już osoby dorosłe. Wielu z nich ma zapewne dzieci, a może i wnuki. Może w konkursach startują już kolejne pokolenia w danej rodzinie? Można bez zbędnych wątpliwości przyjąć, że pierwsi laureaci konkursów w Golubiu-Dobrzyniu mają teraz około 50-60 lat.

czytaj więcej: Lista laureatów Konkursów Krasomówczych z lat 1976-2010

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

I Założenia ogólne konkursu

Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

czytaj więcej: Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Odznaka Śladami Koziołka Matołka

polecane