Podsumowanie Roku Szkoły z Pasją

 • Drukuj

W ramach konferencji „Samorząd wspierający szkoły z Pasją", organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 13 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie, podsumowano „Rok Szkoły z Pasją".

- Dobra szkoła to szkoła rozwijająca pasję dziecka. Szkołę z pasją tworzy cała społeczność lokalna - samorząd i wszystkie instytucje zajmujące się edukacją. Jeśli jest pasja w tym, co robimy, to dzieci również się jej uczą - powiedziała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas uroczystości.
Minister Edukacji Narodowej przypomniała, że podczas inauguracji Roku Szkoły z Pasją (25 sierpnia 2011 r.) Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz 12 organizacjami pozarządowymi podpisało list intencyjny powołujący koalicję na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów.
Sygnatariusze listu zobowiązali się m.in. do prowadzenia działań mających na celu wzbogacenie oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej i wrażliwości na potrzeby innych, a także rozwijają swoje pasje i talenty.

- Chcę szczególnie podziękować sygnatariuszom listu, oraz pozostałym organizacjom pozarządowym, które realizują w szkołach działania z pasją, czyli najefektywniejsze programy edukacyjne - powiedziała minister Krystyna Szumilas. 15 organizacji pozarządowych, które zgłosiły do akcji Działania z Pasją realizowane w szkołach programy edukacyjne otrzymało podziękowania „za aktywne zaangażowanie w Rok Szkoły z Pasją, serce i dążenie do ulepszania polskiej szkoły".
W imieniu PTTK, podziękowanie za zaangażowanie się Towarzystwa, odebrał Sekretarz Generalny ZG PTTK Roman Bargieł.

Podsumowując działania prowadzone w ramach Roku Szkoły z Pasją minister edukacji narodowej wyraziła nadzieję na kontynuację zainicjowanej współpracy oraz na integrację wszystkich środowisk działających na rzecz wzmacniania oferty edukacyjnej szkół oraz budowania lokalnej polityki oświatowej.

W ramach konkursu „Samorządy wspierające szkoły z pasją" nadesłano 320 przykładów dobrych praktyk, pokazujących jak samorządy terytorialne realizują bądź wspierają programy edukacyjne i młodzieżowe oparte na współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podczas konferencji zaprezentowano wyróżniające się przykłady dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji.
Z nadesłanych w konkursie zgłoszeń, wyłoniono 32 laureatów konkursu, autorów najciekawszy zgłoszeń, inspirujących i inicjujących do rozwoju edukacji z pasją.

Lista organizacji pozarządowych realizujących Działania z Pasją

Tekst na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 • dsc_2140
 • dsc_2145
 • dsc_2146
 • dsc_2153
 • dsc_2154
 • dsc_2158
 • dsc_2189
 • dsc_2229
 • dsc_2244
 • podziekowanie