Wiosna z kompasem

 • Drukuj

Wiosna z kompasem 2012

W sobotę 24 marca 2012r. w katowickich lasach murckowskich stanowiących pozostałość dawnej śląskiej puszczy odbyły się XXXI Marsze na Orientację „Wiosna z kompasem” zorganizowane przez Koło PTTK „Czartak” przy Komendzie Hufca ZHP im. Bohaterów Wieży Spadochronowej w Katowicach – Komisję Imprez na Orientację Górnośląskiego Oddziału PTTK. 

Przy znakomitej słonecznej pogodzie pierwszych oznak wiosny poszukiwało ponad 270 miłośników tej formy turystyki. Na trasach o zróżnicowanym stopniu trudności wędrowały drużyny z różnych szkół z terenu województwa śląskiego, turyści indywidualni, bądź zorganizowani w rodzinnych zespołach.
Podczas „Wiosny” przeprowadzono również eliminacje miejskie LX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Jak zawsze podczas naszych imprez działał referat weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację potwierdzając zdobycie przez kilku uczestników odznak w stopniu popularnym.
Wiosenne spotkanie z mapą i kompasem było również okazją do wyjścia, dosłownego, w teren akcji Disneya związanej ze zdobywaniem nowych odznak turystycznych Mikiego i Donalda. Uczestnicy imprezy, opiekunowie drużyn otrzymali plakaty informujące o przedsięwzięciu, które spotkało się z zainteresowaniem, liczymy na jego efekty w postaci przedstawianych do zweryfikowania książeczek dokumentujących odbyte wędrówki.

 • sdc13565
 • sdc13572
 • sdc13573
 • sdc13577
 • sdc13584
 • sdc13597
 • sdc13607
 • sdc13610
 • sdc13613
 • sdc13616

Fot. Roman Bargieł