Rok 2011 - Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK

  • Drukuj

Miło nam poinformować, że na ostatnim posiedzeniu Zarząd Główny PTTK zdecydował, iż nadchodzący rok 2011, będzie Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK.

Poniżej zamieszczamy stosowną uchwałę. Postaramy się zamieszczać informacje związane z hasłem programowym roku 2011 na bieżąco.

 

Uchwała nr 143/XVII/2010
Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 r.  w sprawie ustanowienia
Roku 2011 Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK.

Szczególną formą aktywności ruchowej, w której może uczestniczyć cała rodzina, są różne formy turystyki aktywnej proponowane przez nasze Towarzystwo. Rodzinne uprawianie turystyki, rekreacji i sportu, oprócz wspólnej troski o zdrowie i kondycję fizyczną, ściśle wiąże się z budowaniem i wzmacnianiem więzi w rodzinie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym. Uprawianie aktywności fizycznej w gronie rodzinnym wzmacnia poczucie wspólnoty oraz pomaga w tworzeniu atmosfery pełnej miłości, życzliwości i radości.
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK,  Zarząd Główny PTTK postanawia:

§ 1

Rok 2011 ustanowić Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK.

§ 2

Zobowiązuje Sekretarza Generalnego PTTK do przedstawienia   Zarządowi Głównemu PTTK   propozycji programowych oraz harmonogramu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.